SMS voor het goede doel en win een LCD televisie

Stichting Autosport Nederland en Fonds Gehandicaptensport hebben besloten om een gezamenlijke inspanning te plegen ten behoeve van het genereren van fondsen. Om dit doel te bereiken is een SMS-actie opgezet waarbij deelnemers kans maken op een door Medion Nederland gesponsorde LCD televisie. De actie loopt tot er met 30 November 2007.

De opbrengsten uit deze fondsenwervende activiteiten zullen enerzijds worden gebruikt om de gehandicaptensport in Nederland nog meer toegankelijk te maken. Anderzijds voorzien de opbrengsten in de broodnodige sponsorbudgetten van Stichting Autosport Nederland waardoor zij haar doelstellingen nog beter kan realiseren.

Sms CHAMP naar 2255 en maak kans op deze 26” Medion LCD-TV.

stichting autosport Nederland

Loading