Extra testdagen voor rookies

De FIA heeft vandaag bepaald dat de teams 3 extra testdagen krijgen om nieuwkomers te testen. De tests moeten wel plaats vinden aan het einde van het seizoen.

De regel geld alleen voor coureurs die de afgelopen 24 maanden minder dan 2 Grand-Prix en minder dan 4 testdagen hebben gereden.

Daarnaast mag er dit jaar niet meer dan 8 aerodynamische tests worden uitgevoerd. De teams rijden bij deze tests enkel over lange rechte stukken, meestal vliegvelden.

De FIA zal tevens een lijst opstellen met locaties waar deze tests mogen plaats vinden.