Teams en FIA vechten verder

Dat het vredesakkoord tussen de FIA en FOTA nog altijd geen beklonken zaak is, blijkt wel uit de woorden van Max Mosley.
Volgens de FIA president kunnen de omstreden budgetlimieten voor 2010 alleen tegengehouden worden als alle teams het daar unaniem over eens zijn.

Mosley kwam verrassend uit de hoek door te stellen dat aanpassing van de nieuwe regels alleen mogelijk is als de FOTA het eens kan worden met Williams, Force India en de drie nieuwe teams.
De 69-jarige Brit suggereerde dat de vijf non-FOTA teams het schrappen van de budget cap kunnen voorkomen middels Artikel 66 van de International Sporting Code.

“Veranderingen aan de gepubliceerde reglementen is alleen mogelijk met de instemming van alle officieel ingeschreven teams.”

Dit zou een probleem kunnen vormen voor de FOTA, aangezien met name de nieuwe teams bij inschrijving uitgingen van de nieuwe regels. In het ergste geval zouden zij kunnen afzien van deelname aan het volgende Formule 1 seizoen, of -zoals Mosley suggereert- kunnen ze verandering van de reglementen zelfs tegenhouden.

Loading